Email: levent.bayindir@atauni.edu.tr

BMS301 – Java Programlama


Duyurular

  • 25.06.2015 Dersin web sayfası yeni dönem için güncellendi.

Java programlama dersinin amacı, öğrencilere internet teknolojileri temel kavramlarının verilmesi, web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerinin (Html, Css vs.) temel seviyede kullanımı ve sunucu taraflı dinamik web sayfaları ile veritabanı ile etkileşime giren web sayfalarını geliştirme becerilerini kazandırmaktır.

Ders Asistanları: Uğur Güven Adar.
Ofis saati: Henüz belirlenmedi.

Ders Saati ve Yeri

  • Örgün Öğretim: Salı, 14-17 arası, Lab1
  • İkinci Öğretim: Pazartesi, 19-22 arası, Lab3

Notlandırma

Notlandırma yüzdeleri, %50-50 ve %60-40 not sistemlerinin her ikisi için de geçerlidir.

  • Ödevler ve Kısa Sınavlar: %30
  • Vize: %20
  • Final: %50

Ders Kitapları

  • Java: The Complete Reference, 9. baskı, Herbert Schildt, Oracle Press, 2014. (Java SE 8)
  • Herkes için Java, Herbert Schildt, Çeviren: Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları, 2012. (Java SE 7)

Ders Çizelgesi ve Ders Notları

Hafta Tarih Konu(lar)
1 22/09 Java’ya Genel Bakış: Java Programlama Dili, Java Dağıtımları, Java Tarihçesi, Java Sanal Makinesi, Java Byte Kodlar, Java Çalıştırma Kiti, Java Geliştirme Kiti ve NetBeans IDE
2 29/09 Sözcüksel Kurallar, Ayrılmış Kelimeler, Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Değişkenin Etki Alanı ve Tip Dönüşümleri Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc
3 06/10 BAYRAM TATILI
4 13/10 Sınıflar, Sınıf Tanımlama, Sınıf Kullanımı, Sınıf Üyelerine Erişim, Sınıf Metotu Tanımlama, Sınıf Yapıcıları, Paketler, Sınıf Görünürlüğü, Standard Java Paketleri, JavaDoc, NetBeans ile JavaDoc oluşturma ve Java 7-8 JavaDocs
5 20/10 Diziler, Dizi Tanımlama ve Kullanma, Döngüler, Gelişmiş For Döngüsü, Çok Boyutlu Diziler, Karakter Katarları (String Sınıfı), String Nesnesi Tanımlama, Kaçış Karakterleri, String Yapıcıları, String Nesnelerinin Karşılaştırılması, Çeşitli String Sınıfı Metotları, StringBuffer Sınıfı, Çeşitli StringBuffer Sınıfı Metotları ve StringBuilder Sınıfı
6 27/10 Kalıtım, Temel/Alt Sınıf, Temel/Alt Sınıf Tip Dönüşümleri, Temel Sınıf Yapıcıları, super Anahtar Kelimesi, Sınıf Üyesi Görünürlüğü, Statik Üyeler, Final Sınıflar ve Final Üyeler
7 03/11 Metot Yeniden Tanımlama, Metot Aşırı Yükleme, Dinamik Metot Yükleme, Soyut Sınıflar, Soyut Metotlar, Arayüzler, Çoklu Kalıtım, Anonim Sınıflar ve java.lang.Object
8 10/11 VİZE
9 17/11 İstisnalar, İstisna Hiyerarşisi, İstisna Ortaya Çıkarma ve Yakalama, İstisna Yaşam Döngüsü, Yığın İzi, Throw ile İstisna Fırlatma, Farklı İstisna Tiplerinin Yakalanması, Finally Bloğu, Denetlenmeyen İstisnalar, Zincirleme İstisnalar ve JDK7’de İstisnalar
10 24/11 Numaralandırmalar (Enumerations), Numaralandırmaların Tanımlanması ve Kullanımı, values() ve valueOf() Metotları, Numaralandırma Sınıf Tipleri, Tip Uyumlulaştırıcıları, Otomatik Kutulama (Autoboxing), Açıklama Notları (Annotations) ve Ön Tanımlı Açıklama Notları
11 01/12 Jenerikler (Generics), Jeneriklerin Faydaları, Jenerik Sınıf Tanımı ve Kullanımı, Jenerik Referans Tipleri, İki Tip Parametreleri Jenerik Sınıf Tanımı ve Kullanımı, Jenerik Sınıfların Genel Kullanım Şekli, Sınırlı Tipler (Bounded Types), Joker Parametreleri (Wildcard Parameters), Sınırlı Jokerler (Bounded Wildcards), Jenerik Metotlar ve Jenerik Yapıcılar
12 08/12 Jenerik Arayüzler, Ham Tipler (Raw Types), Jenerik Sınıf Hiyerarşileri, Jenerik Sınıflarla Tip Karşılaştırması, Jenerik Sınıflarda Tip Dönüşümü, Jenerik Sınıf Metotlarının Üzerine Yazmak, Jeneriklerde Tip Çıkarsama, Silme (Erasure), Belirsizlik Hataları ve Jenerik Kısıtlamaları
13 15/12 Lambda İfadeleri (Lambda Expressions)

Ödevler

  1. Karakter katarlarına kadar (karakter katarları dahil) tüm konular
  2. Kalıtım, Arayüzler ve Anonim Sınıflar
  3. Jenerikler ve Lambda İfadeleri
  4. Genel amaçlı ödev

Videolar

Dersle ilişkili videolar hafta ve konu bazlı olarak aşağıda listelenmiştir.

Hafta 9 – Lambda İfadeleri (Lambda Expressions)

Diğer Kaynaklar

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat