Email: levent.bayindir@atauni.edu.tr

FBBM-508 – Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemleri


Duyurular

  • 04.03.2014 Dersin web sayfası yeni dönem için güncellendi.

Çevik yazılım geliştirme yöntemleri, yinelemeli ve artan geliştirmeye dayalı, sıklıkla yazılım geliştirmekte kullanılan, geliştirme yöntemleri grubudur. Zaman sınırlamalı ve yinelemeli yaklaşım, değişimlere hızlı ve esnek cevap vermeyi ve paydaşlara projenin başarılı olabilmesi için geri besleme verme imkanını sağlar. Bu dersin amacı, öğrencilerin Agile yöntemleri ve prensiplerini anlamaları ve bu yöntemlerle proje geliştirmeyi öğrenmeleridir.

Ders Asistanları:
Ofis saati: Henüz belirlenmedi.

Ders Saati ve Yeri

Perşembe, 14-17 arası, yüksek lisans dershanesi 6.

Notlandırma

  • Ödev: %20
  • Proje: %30
  • Vize: %20
  • Final: %30

Ders Kitapları

  • Head First PMP, 3. baskı, Jennifer Greene, Andrew Stellman, O’Reilly Media, 2013.
  • Scrum in Action, Andrew Pham and Phuong-Van Pham, Course Technology, 2012.
  • Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, Kenneth S. Rubin, Addison-Wesley Professional, 2012.
  • Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation, Jez Humble and David Farley, Addison-Wesley Professional, 2010.

Ders Çizelgesi ve Ders Notları

Hafta Tarih Konu(lar) Dosyalar
1 06/03 Yazılım Mühendisliğine Genel Bakış
2 13/03 Proje Yönetimi (1))
3 20/03 Proje Yönetimi (2)
4 27/03 Proje Yönetimi (3)
5 03/04 Proje Yönetimi (4)
6 10/04 Çevik Yazılım Geliştirmeye Genel Bakış
7 17/04 VİZE
8 24/04 Scrum Çerçevesi
9 01/05 Scrum Uygulama Örneği
10 08/05 Versiyon Kontrol Sistemleri ve Git Versiyon Kontrol Sistemi
11 15/05 Yazılım Testi
12 22/05 Sürekli Teslim
13 29/05 Kendi-Kendine Örgütlenme

Ödev

Proje yönetimi, çevik yazılım geliştirme yöntemleri, Scrum ve benzeri alanlarda belirlenen bir konu üzerinde detaylı araştırma yapılıp araştırma sonuçlarıni içeren en fazla 15 sayfalık bir rapor ve en fazla 25 dakikalık bir sunum hazırlanacaktır. Sunum, derste sunulacak ve sorulan sorular cevaplanacaktır.

Proje

Projenin amacı, öğrencilere, derste öğrendikleri Scrum çerçevesini dersin öğretim üyesi tarafından belirlenen bir yazılım projesine uygulama fırsatı sağlamaktır.

Projede, süreç yöneticisi ve ürün sorumlusu olarak görev alan dersin öğretim üyesi, öğrencileri teknik becerilerine göre gruplara ayıracak, her bir gruba bir proje verip, projelerin gereksinimlerini belirleyecek ve projelerin ilerleyişini takip edip öğrencileri Scrum ile ilgili takıldıkları noktalarda yönlendirecektir.

Dersin öğrencileri ise, koşu boyunca her hafta en az 4 saat proje üzerinde çalışmak ve görev aldıkları kullanıcı hikayelerini mümkün olan en kısa sürede bitirmekle yükümlüdürler. Ders ortamında günlük sprint gözden geçirme toplantılarını (daily scrum meetings) gerçekleştirmek mümkün olmadığından, bu toplantılar yerine öğrencilerin çalışmaları haftalık olarak takip edilecektir. Her öğrenci, o haftaki çalışmaları hakkındaki özet bilgiyi Salı günü gece yarısına kadar dersin öğretim üyesine iletmeli ve o haftaki dersttede bu özeti diğer öğrencilerle paylaşmalıdır.

Öğrencinin proje notu, dönem boyunca proje üzerinde düzenli olarak ve yeterince çalışması, yaptıklarını verimli bir şekilde diğer takım arkadaşlarıyla paylaşması ve karşılaşılan sorunlarda takım arkadaşlarıyla iletişim kurarak bu problemlerin çözümüne katkı sağlaması kriterleri üzerinden hesaplanacaktır.

Diğer Kaynaklar

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat