Email: levent.bayindir@atauni.edu.tr

FBBM-001 – Yaygın Bilişimde İleri Konular


Duyurular

  • 04.03.2014 – Dersin web sayfası yeni dönem için güncellendi.

 

Bu ders Yaygın Bilişim’in temel kavramlarını ve tekniklerini sunmaktadır.

Ders Asistanı:
Ofis saati: Henüz belirlenmedi.

Ders Saati ve Yeri

Çarşamba, 11-14 arası, yüksek lisans dershanesi 6.

Notlandırma

  • Proje: %60
  • Final: %40

Ders Kitapları

  • Ubiquitous Computing Fundamentals, John Krumm, CRC Press, 2010.

Ders Çizelgesi ve Ders Notları

Hafta Tarih Konu(lar) Dosyalar
1 05/03 Yaygın Bilişim’e Genel Bakış: Yaygın Bilişim’e Giriş, Nesnelerin Interneti (Internet of Things), Ortam Zekası (Ambient Intelligence), Giyilebilir Bilgisayarlar, Nicel-Benlik (Quantified-Self), Bağlam-Bilinçli Bilişim (Context-Aware Computing) ve Yaygın Bilişim Problemleri
2 12/03 Yaygın Bilişimde Arayüzler
3 19/03 Yaygın Bilişimde Mahremiyet
4 26/03 Yaygın Bilişimde Alan Çalışmaları
5 02/04
6 09/04
7 16/04
8 23/04
9 30/04
10 07/05
11 14/05
12 21/05
13 28/05

Proje

Dönem boyunca sürecek proje çalışması ile ilişkili detaylar aşağıda liste halinde verilmiştir:

  • Proje, yaygın bilişim ile ilişkili seçilen bir problem üzerinde 3-5 kişilik takımlar halinde gerçekleştirilecektir.
  • Proje konuları ve grupları dersin ikinci haftası belirlenmiş olacaktır.
  • Her hafta, dersin ilk saatinde, öğrencilerin proje için önceki hafta yaptıkları çalışmalar değerlendirilecek ve sonraki hafta yapılacaklar belirlenecektir.
  • Yapılacak her bir iş takım elemanları arasında paylaştırılacaktır ve takip edilecektir. Proje boyunca üzerlerindeki işleri 5 kere aksatan öğrenciler projeden sıfır alacaklardır.
  • Çalışma sonucunda takımlar birer rapor ve sunum hazırlayacaktır.
  • Rapor daha sonra belirlenecek bir bildiri formatında olacaktır.
  • Sunum en fazla 30 dakikada sürecek şekilde ve daha sonra bildirilecek formatta hazırlanmalıdır.
  • Rapor ve sunum hem çıktı olarak hem de CD/DVD ile teslim edilmelidir.

Videolar

Dersle ilişkili videolar hafta ve konu bazlı olarak aşağıda listelenmiştir.

Hafta 12 ve 13 – Yaygın Bilişimde Arayüzler, Mahremiyet ve Alan Çalışmaları

Bildiriler/Makaleler

Derste kullanılan makale/bildiriler hafta ve konu bazlı olarak aşağıda listelenmiştir.

Hafta 12 – Ulaşım Şekli Tespiti

  1. Sensing meets mobile social networks: the design, implementation and evaluation of the CenceMe application, 2008.
  2. Using mobile phones to determine transportation modes, 2010.
  3. Transportation mode identification and real-time CO2 emission estimation using smartphones, 2010.
  4. Accelerometer based transportation mode recognition on mobile phones, 2010.
  5. Enabling large-scale human activity inference on smartphones using community similarity networks (CSN), 2011.
  6. Transportation activity analysis using smartphones, 2012.
  7. By train or by car? Detecting the user’s motion type through smartphone sensors data, 2012.
  8. Accelerometer-based transportation mode detection on smartphones, 2013.
  9. Mining the user profile from a smartphone: a multi-modal agent framework, 2013.
  10. Probabilistic multimodal map-matching with rich smartphone data, 2013.
  11. Using unlabeled data in a sparse-coding framework for human activity recognition, 2014.
  12. Activity recognition on smartphones via sensor-fusion and KDA-based SVMs, 2014.

Hafta 12 – Form Takibi

  1. Increasing the awareness of daily activity levels with pervasive computing, 2006.
  2. Evaluation of a pedestrian walking status awareness algorithm for a pedestrian dead reckoning, 2010.
  3. Accurate monitoring of human physical activity levels for medical diagnosis and monitoring using off-the-shelf cellular handsets, 2011.
  4. Walk2Build: a GPS game for mobile exergaming with city visualization, 2012.
  5. Step length estimation using handheld inertial sensors, 2012.
  6. GaitTrack: Health monitoring of body motion from spatio-temporal parameters of simple smart phones, 2013.
  7. Healthy: a diary system based on activity recognition using smartphone, 2013.
  8. World of workout: a contextual mobile RPG to encourage long term fitness, 2013.
  9. Development of a Smartphone Application to Measure Physical Activity Using Sensor-Assisted Self-Report, 2014.
  10. Sports motion analysis based on mobile sensing technology, 2014.

Hafta 13 – Mobil Telefonlarda Pozisyon Tespiti

  1. Which way am I facing: Inferring horizontal device orientation from an accelerometer signal, 2009.
  2. Pocket, bag, hand, etc. – automatically detecting phone context through discovery, 2010.
  3. Design and Implementation of an on-body placement-aware smartphone, 2012.
  4. Impact of Smartphone Position on Sensor Values and Context Discovery, 2012.
  5. Long term human activity recognition with automatic orientation estimation, 2012.
  6. Efficient in-pocket detection with mobile phones, 2013.
  7. Phoneprioception: enabling mobile phones to infer where they are kept, 2013.
  8. Hand, belt, pocket or bag: practical activity tracking with mobile phones, 2013.
  9. Activity logging using lightweight classification techniques in mobile devices, 2013.
  10. Self-calibration of walking speed estimations using smartphone sensors, 2014.
  11. Use it free: Instantly knowing your phone attitude, 2014.

Hafta 13 – Davranış Modelleme

  1. Eigenbehaviors: Identifying structure in routine, 2009.
  2. A spatio-temporal prediction framework for pervasive systems, 2011.
  3. Constructive approach for context predictions of people movement from joint Wifi/Bluetooth trace, 2011.
  4. Where to go from here? Mobility prediction from instantaneous information, 2013.
  5. The influence of temporal and spatial features on the performance of next-place prediction algorithms, 2013.
  6. Collective suffix tree-based models for location prediction, 2013.
  7. Where will you go? mobile data mining for next place prediction, 2013.
  8. Breaking the habit: measuring and predicting departures from routine in individual human mobility, 2013.
  9. How long are you staying? Predicting residence time from human mobility traces, 2013.
  10. Predicting Destinations with Smartphone Log using Trajectory-based HMMs, 2014.
  11. SmartDC: Mobility Prediction-Based Adaptive Duty Cycling for Everyday Location Monitoring, 2014.
  12. Where and what: Using smartphones to predict next locations and applications in daily life, 2014.
  13. MobileMiner: Mining your frequent patterns on your phone, 2014.

Diger Kaynaklar

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat